Politica si confidentialitate

Politica de Confidentialitate aplicatie Instalator112
Datele trimise prin intermediul aplicației la secțiunea “Programare” vor fi folosite de SC Next Technology SRL exclusiv în scopul declarat: contactarea dumneavoastră în urma completării formularului.
SC Next Technology SRL nu face publice şi nu vinde bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele obținute prin intermediul aplicației. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Next Technology SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, utilizatori, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite pe cale oficială ştergerea datelor. Datele nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele dintre datele personale sunt incorecte, clienţii pot trimite informaţii exacte la contact@instalator112.ro.